Coaching

COACHING

Coaching, vad är det och varför behövs det?
Du kanske står inför en utmaning i din arbete, ellerså kanske du behöver stöd i en arbets- eller livssituation.

Coaching är ett utvecklande samtal och det ingår övningar som stödjer dig att uppnå dina mål snabbare och effektivare än på egen hand. Målet är att förändra din situation till något bättre än vad du har nu. Tid ges för eftertanke där jag hjälper dig att bli medveten om dina valmöjligheter,ser till att du vågar tänka i nya banor.

Coaching är inte terapi där vi tittar bakåt i det förflutna utan vi börjar utifrån var du står idag och fokuserar på att hjälpa dig framåt. Nuläge – Mål – möjligheter – handlingsplan är essensen i coachingen.
Man kan säga att det handlar om att låsa upp en människas potential så att den får ut maximalt av sig själv.